Теринет ЕООД

Вие сте свързани към мрежата на Теринет ЕООД

Адреси за контакт:

c. Вълкосел
(каса)

c. Вълкосел
(за технически въпроси)
Телефони за контакт:

0894712139
за информация от 9:00 до 18:00 часа

0894712139
за технически въпроси
e-mail адрес:
terinet@abv.bg